Zoeken
Maandag 4 september 2017
De vakantie is voorbij: wij mogen weer naar school!

Maandag 25 september 2017
Informatieavond voor de ouders: de MR vertelt over hun bezigheden, de directeur vertelt en de leerkrachten leggen u uit wat er dit jaar gaat gebeuren in de groep van uw kind.

Vrijdag 29 september 2017
Alle kinderen vrij: studiedag.

Donderdag 5 oktober 2017
Stakingsdag leerkrachten: school dicht.

Vrijdag 20 oktober 2017
Speelgoeddag: vandaag mag elke kleuter 1 stuks speelgoed mee naar school. Uiteraard geen gevechtsspeelgoed en alles op eigen risico.

Herfstvakantie
Zaterdag 21 oktober t/m zondag 29 oktober

Woensdag 1 november 2017
Studiedag: alle kinderen vrij.