Zoeken
Contact met ouders

Het belang van de betrokkenheid van ouders
Het opvoeden van een kind is een zaak van ouders en van de school. Daarom is een goede samenwerking erg belangrijk.
U mag van ons verwachten dat er regelmatig contact is en dat u goed op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen van uw kind.
Op onze beurt verwachten wij van u belangstelling en deelname aan activiteiten.

Rapporten en contactavonden
Ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van hun kind. Viermaal per jaar worden er contactavonden gehouden.
Tweemaal per jaar worden op de contactavond in het "10 minutengesprek" de vorderingen van uw kind besproken.
Vanaf groep 2 wordt er 2x per jaar (aan de ouders) een rapport uitgereikt.
Uiteraard worden ouders eerder voor een gesprek uitgenodigd als daar redenen voor bestaan.