Zoeken
Maandag 3 september 2018
De vakantie is voorbij: wij mogen weer naar school!

Dinsdag 18 september 2018
Informatieavond voor de ouders: de MR vertelt over hun bezigheden, de directie vertelt en de leerkrachten leggen u uit wat er dit jaar gaat gebeuren in de groep van uw kind.

Maandag 1 oktober 2018
Alle kinderen vrij: studiedag.