Zoeken
Maandag 4 september 2017
De vakantie is voorbij: wij mogen weer naar school!

Maandag 25 september 2017
Informatieavond voor de ouders: de MR vertelt over hun bezigheden, de directeur vertelt en de leerkrachten leggen u uit wat er dit jaar gaat gebeuren in de groep van uw kind.

Vrijdag 29 september 2017
Alle kinderen vrij: studiedag.

Donderdag 5 oktober 2017
Stakingsdag leerkrachten: school dicht.

Vrijdag 20 oktober 2017
Speelgoeddag: vandaag mag elke kleuter 1 stuks speelgoed mee naar school. Uiteraard geen gevechtsspeelgoed en alles op eigen risico.

Herfstvakantie
Zaterdag 21 oktober t/m zondag 29 oktober

Woensdag 1 november 2017
Studiedag: alle kinderen vrij.

Woensdag 15 november 2017
Klein podium voor alle ouders/belangstellenden

Maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 november
Oudergesprekken

Vrijdag 24 november 2017
Groot podium voor de ouders van groep 1-2A

Dinsdag 5 december 2017
Sinterklaas bezoekt onze school.

Donderdag 21 december 2017
Kerstfeest op school.
Kinderen om 12.15 vrij, 's avonds kerstdiner op school.

Zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari 2018
Kerstvakantie


Woensdag 25 april 2018
Schoolfotograaf


Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei 2018
Meivakantie

Woensdag 30 mei 2018
Groot podiumoptreden voor de ouders van groep 1/2A en 1/2B