Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage


De ouderbijdrage is voor een school heel erg belangrijk. Van de ouderbijdrage worden de extra activiteiten betaald, zoals feesten en sportactiviteiten, die het schooljaar nog leuker maken. Het geld wordt o.a. besteed aan: 
  • Sinterklaas (de personen, de kleding, de aankleding, de cadeaus, het snoep en de overige versnaperingen)
  • Kerst (de versieringen en versnaperingen).
  • Aankleding van de school bij verschillende activiteiten
  • Eten en drinken bij verschillende (sport)activiteiten
  • Extra materialen voor de klassen
  • Afscheidsfeest van groep 8
  • Daarnaast wordt er regelmatig door de school teruggevallen op de reserves van de ouderbijdrage voor bijvoorbeeld excursies en afsluiting bij projecten.

De ouderbijdrage bedraagt dit jaar € 22,50 per kind.

De ouderbijdrage wordt niet gebruikt voor het schoolreisje/schoolkamp aan het einde van het schooljaar. Hiervoor betaalt u een aparte bijdrage. Informatie hierover wordt door de school verstrekt.

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.