Scenario's voortgang onderwijs

Als school willen wij graag voorbereid zijn op de onbekende periode die gaat komen. Om deze reden hebben wij verschillende scenario's beschreven die we de komende periode kunnen toepassen.

Scenario's voortgang onderwijs

Als school willen wij graag voorbereid zijn op de onbekende periode die gaat komen. Om deze reden hebben wij verschillende scenario's beschreven die we de komende periode kunnen toepassen.
De scenario's kunnen dagelijks wijzigen en kan per groep of leerkracht verschillen. De scenario's zijn aangepast aan de nieuwe maatregelen en richtlijnen zoals die voor ons gelden vanaf 26 februari 2021. Alleen door het opvolgen van de maatregelen en richtlijnen kunnen wij als school fysiek onderwijs aanbieden. Het Ouderportaal is het platform waarop wij onze ouders  informeren over actuele zaken. Klik op de link  Scenario's voortgang onderwijs  voor nadere informatie.

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.