Schooltijden en schoolvakanties

Schooltijden en schoolvakanties/vrije dagen

Schooltijden
 


Groep 1 t/m 4 
 
Maandag  08:30 - 12:15 uur  13:15 - 15:15 uur 
Dinsdag 08:30 - 12:15 uur  13:15 - 15:15 uur
Woensdag  08:30 - 12:15 uur
Donderdag   08:30 - 12:15 uur 13:15 - 15:15 uur
Vrijdag 08:30 - 12:15 uur 


Groep 5 t/m 8 
 
Maandag  08:30 - 12:15 uur  13:15 - 15:15 uur 
Dinsdag 08:30 - 12:15 uur  13:15 - 15:15 uur
Woensdag  08:30 - 12:15 uur
Donderdag   08:30 - 12:15 uur 13:15 - 15:15 uur
Vrijdag 08:30 - 12:15 uur  13:15 - 15:15 uur

Schoolvakanties 2019-2020

 Herfstvakantie            21 oktober t/m 27 oktober
 Kerstvakantie              21 december t/m 5 januari
 Voorjaarsvakantie      17 februari t/m 23 februari
 Pasen                            10 t/m 13 april
 Meivakantie                 25 april t/m 10 mei
Hemelvaart                  21 en 22 mei
Pinksteren                    1 juni
Zomervakantie            3 juli t/m 16 augustus

Extra vrije dagen leerlingen 2019-2020

17 september:         Studiedag
4 oktober:                 Talentdag 
7 oktober:                 Studiedag
20 november:           Studiedag
13-14 februari:         Leerlingloze werkdagen
19 maart:                  Studiedag
22 mei:                      Leerlingloze werkdag (dag na hemelvaart)
12-15 juni:                 Leerlingloze werkdagen
2 juli                           Alle leerlingen 's middags vrij 


 

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.