Schooltijden en schoolvakanties

Schooltijden en schoolvakanties/vrije dagen

Schooltijden
 

Maandag          8:30 - 14:15
Dinsdag            8:30 - 14:15
Woensdag        8:30 - 14:15
Donderdag       8:30 - 14:15
Vrijdag              8:30 - 14:15

Schoolvakanties 2020-2021

Herfstvakantie             12 oktober t/m 16 oktober
Kerstvakantie              21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie      22 februari t/m 26 februari
Goede vrijdag              2 april
2e Paasdag                 5 april
Meivakantie                26 april t/m 7 mei
Hemelvaart                 13 en 14 mei (vrijdag na Hemelvaart)
Pinksteren                   24 mei
Zomervakantie           12 juli t/m 20 augustus

Extra vrije dagen leerlingen 2020-2021
28 september, 5 oktober, 19 oktober,12 november, 31 maart, 14 juni, 9 juli 

Vrije middagen (vanaf 12:00 uur)
18 december, 6 januari, 6 april, 23 april, 8 juli
 

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.