Onderwijsconcept

Op KlimOp wordt gewerkt in groepen met meerdere leerjaren samen. Kinderen werken zelfstandig en samen aan hun leerdoelen. Het programma wordt afgestemd op de leerbehoeften.

Onderwijsconcept

Op KlimOp wordt gewerkt in groepen met meerdere leerjaren samen. Kinderen werken zelfstandig en samen aan hun leerdoelen. Het programma wordt afgestemd op de leerbehoeften.

Afgestemd aanbod en eigenaarschap

Op KlimOp draaien we geen standaard lesjes af. Onze leerkrachten kijken goed naar wat ieder kind nodig heeft. In gesprek met de leerling bepalen we de focus en de doelen waaraan gewerkt gaat worden. Op deze manier krijgt ieder kind de begeleiding en uitdaging die nodig is, maar leert het ook zelfstandig te werken en te plannen. Op onze school wordt ieder kind in z'n kracht gezet om te groeien en trots te zijn op de stappen die hij of zij heeft gezet. 
 

Moderne leermiddelen

We maken gebruik van de meest actuele methodes voor lezen, taal, spelling en rekenen, maar zetten die wel in op een manier die past bij de groep. Daarbij maken we veelvuldig gebruik van de vele chromebooks die we in de school hebben. Op het chromebook kunnen kinderen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau oefenen met de stof die ze nog niet beheersen. Ze zien direct wat al goed gaat en wat nog niet. De chromebooks worden ook gebruikt voor wereldoriëntatie. Vakken als aardrijkskunde en geschiedenis vragen om een onderzoekende houding en lenen zich er bij uitstek voor om informatie te verzamelen en die om te zetten in een werkstuk of presentatie. 

 

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.